Novinky

Máme pro Vás jedinečnou příležitost zúčastnit se soutěžního projektu, získat hodnotné ceny a zároveň nastartovat úspěšnou kariéru s pomocí společnosti Microsoft. Naprogramuj a vyhraj Vytvořte 3 členný tým se svými spolužáky, připravte a vyhodnoťte průzkum trhu a na jeho základě naprogramujte Office Add-in, kter...
Doporučení a pokyny k tvorbě rozvrhů na zimní semestr AR 2016/2017   Náhled kompletních rozvrhů jednotlivých ročníků FEI naleznete zde -> rozvrhy -> rozvrh kroužku -> dále je nutné zadat následující zkratku kroužku do příslušné kolonky:         1IT      – 1. ročník bakal...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
V úterý 20. 9. 2016 proběhla akce Věda a technika na dvorech škol nejen pro žáky ZŠ Lázně Bohdaneč, které se účastnili i akademičtí pracovníci a studenti doktorského studia FEI. Zájemcům předváděli ukázky z jednotlivých oblastí elektrotechniky a informatiky: ukázky jednoduchého programování robotů pomocí vizuá...
Děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice v souladu s § 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů oznamuje pro akademický rok 2016/2017 konání dodatečného přijímacího řízení do 1. ročníku prezenčních bakalářských studijních programů...
Účastníci Dětské univerzity na FEI Včerejší odpoledne a dnešní dopoledne účastníci Dětské univerzity strávili v počítačové učebně Fakulty elektrotechniky a informatiky. Účastníci exkurze se naučili základům vizuálního programování robotů a ihned si mohli programovací jazyk na robotech vyzkoušet. V z...
Akademičtí pracovníci a doktorandi z „FEIky“ aktivním účastníkům akcí a návštěvníkům z řad široké veřejnosti Olympijského parku ochotně vysvětlí a předvedou princip fungování bezdrátového nabíjení mobilů pomocí svítících diod a cívek. Motorickou zručnost, koncentraci a trpělivost si...
Ve středu 15. 6. 2016 se na Pernštýnském náměstí konal Vědecko-technický jarmark a akademičtí pracovníci, doktorandi a také studenti magisterského studia z Fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI) nemohli chybět. Realizační tým FEI nezastavilo ani nepříznivé počasí, které bylo poprvé za 6 ročníků této akce. Vědecko-technick...