5. zasedání Akademického senátu FEI - po 11. 12. 2017 od 14 hodin

11. Prosinec 2017 - 14:00
zasedací místnosti FEI (2. NP) na nám. Čs. legií
Kontaktní osoba: 
L. Tobišková