Libor Čapek: Hrdost na univerzitu

22. 12. 2021

Náš absolvent, excelentní vědec a milovník turistiky. To je budoucí rektor Univerzity Pardubice. Profesor Libor Čapek se postaví do čela vysoké školy od února 2022.

Co se vám vybaví, jaký máte pocit, kdykoliv slyšíte „Univerzita Pardubice“?

Srdeční záležitost. Cítím vděčnost za to, že je to moje alma mater, a hrdost, že zde mohu pracovat. Vidím studenty, kteří budou úspěšní v profesním i v osobním životě. Univerzitu Pardubice vnímám jako multioborovou univerzitu.

Jste skvělý vědec, lídr excelentního týmu a navíc pedagog. Nyní budete rektor, což je zcela odlišná práce. Jak plánujete sladit tyto role?

V současné době již nestačí být jen vědcem nebo pedagogem. Každý, kdo je řešitelem projektu, musí být zároveň dobrým manažerem a musí umět jednat s lidmi. V tomto směru se domnívám, že mohu na pozici rektora Univerzity Pardubice uplatnit své dlouholeté zkušenosti s vedením projektů realizovaných ve spolupráci více vysokých škol nebo partnerů z průmyslu.

Skloubit pozici rektora s mojí aktuální vzdělávací a vědeckou prací je samozřejmě prakticky nemožné. Vědecko-výzkumná činnost není jen o mně, ale o celém týmu. Je přirozené, že celou řadu aktivit převezmou mladší kolegové, se kterými již delší dobu spolupracuji. Pevně věřím, že mé rady a podněty budou pro skupinu i nadále přínosné. Na druhou stranu počítám s tím, že budu stále, i když v menší míře přednášet.

Pozice rektora Univerzity Pardubice je pro mě velká výzva a velký závazek. Být rektorem této univerzity bude zcela prioritní. Chtěl bych, aby po uplynutí mého funkčního období byl za mnou i mým týmem vidět zřetelný výsledek práce. Takový výsledek, který bude akademická obec hodnotit pozitivně.

Na co se jako rektor chcete především soustředit?

Univerzita Pardubice se musí opírat o jasně definovaný a trvale udržitelný mix vzdělávací a vědecko-výzkumné a tvůrčí činnosti. Chtěl bych podpořit synergie v rámci činnosti našich sedmi fakult.

V první fázi se zaměřím na diskuzi, která povede ke zvýšení atraktivity nabízených studijních programů a bude se týkat potenciálu přípravy nových studijních programů. V následujícím období budeme mít prostor pro přípravu profesních studijních programů. Velký prostor vidím také v přípravě multioborových studijních programů, které znamenají spolupráci více fakult.

V oblasti vědy a výzkumu bych chtěl klást důraz na tvorbu větších týmů, schopných konkurence nejen v českém, ale i v mezinárodním prostředí. Dnešní velmi turbulentní doba zvýšila nezbytnost digitalizace a automatizace služeb a procesů. Chtěl bych se zaměřit na to, abychom této příležitosti využili a snížili administrativní zátěž vyvíjenou na pracovníky univerzity. Byl bych také moc rád, kdyby moderní zázemí univerzity a náš kampus poskytovaly dál prostor pro studentské i univerzitní akce a na naši vysokou školu pravidelně mířili v rámci popularizačních akcí žáci i veřejnost.

Vidíte prostor pro další posun Univerzity Pardubice v řádu let?

Ano. Prostor pro neustálé zlepšování se vidím. Ostatně, pokud bych neviděl, pak bych ani nemohl být rektorem. Stejně jako se absolvent naší univerzity stále a dál vzdělává ve svém oboru, také naše univerzita se musí neustále vyvíjet, modernizovat a přinášet nové trendy. Aby byla atraktivní pro studenty a zaměstnance.

Jaká by podle vás měla být Univerzita Pardubice budoucnosti?

Univerzita Pardubice by měla už trvale patřit mezi deset nejvýznamnějších univerzit v České republice. Univerzitu Pardubice si představuji jako moderní instituci, která vytváří kvalitní prostor a takové zázemí, aby studenti byli hrdí na to, že u nás studují, a zaměstnanci, že pracují právě na této univerzitě.

Jaké místo v Pardubicích máte rád a proč?

V okolí Pardubic je pro mě oblíbeným místem Kunětická hora. Je to zajímavé místo a především je to od Pardubic nejbližší hora. Mám totiž rád hory, turistiku a s rodinou podnikáme výlety do vzdálenějších míst klidně i na jediný den. V poslední době se nám začalo velmi líbit v Krkonoších, zejména v okolí Špindlerova Mlýna a Harrachova.

 

Prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D.
(1975)

Prorektor pro vědu a rozvoj a vedoucí Katedry fyzikální chemie na Fakultě chemicko-technologické získal inženýrský titul v roce 1998. Bylo to v oboru Fyzikální chemie právě na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Disertační práci řešil v Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského Akademie věd ČR. V roce 2004 ji obhájil na Univerzitě Pardubice v oboru Fyzikální chemie s názvem „Struktura Co center v zeolitech beta. Selektivní katalytická redukce NO propanem na Co-zeolitech v přítomnosti vodní páry“. Za vynikající studijní výsledky v doktorském studijním programu získal Cenu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy. Za osudové považuje své doktorské studium ve vědecké skupině paní Dr. Blanky Wichterlové, kde měl mimo jiné možnost podílet se na výzkumu katalyzátorů pro dopravní prostředky. V roce 2009 se stal docentem a v roce 2017 profesorem v oboru Fyzikální chemie na Univerzitě Pardubice. Dlouhodobě se zabývá výzkumem v oblasti heterogenní katalýzy a fotokatalýzy. Od roku 2007 se podílel na řešení významných projektů, zastával funkci předsedy Akademického senátu Fakulty chemicko-technologické, působí ve vědeckých radách vysokých škol nebo v Národním akreditačním úřadu. V letech 2019−2020 byl proděkanem pro vědu a v roce 2020 se stal prorektorem pro vědu a rozvoj. V listopadu 2021 byl zvolen kandidátem na rektora Univerzity Pardubice.

Tento text najdete v exkluzivním vydání časopisu Univerzity Pardubice MY UPCE, v tištěné i on-line podobě.