od 23. 9. 2020
on-line
výuka
na UPCE

Ochrana zdraví je v tuto chvíli absolutní priorita. Jsme odpovědná univerzita, jeden z největších zaměstnavatelů v kraji a místo, kde je možné najít odpovědi. 

Univerzita Pardubice zavedla od středy 23. září on-line výuku na všech fakultách. Podrobnější informace o výuce i výjimkách najdete na stránkách jednotlivých fakult a na studentské síti intranet. 

 • Univerzita Pardubice má od středy 23. září zavedenou on-line výuku a není povolena přítomnost studentů na vysokých školách.
 • Výuka bude probíhat on-line formou podle platných rozvrhů, konkrétní specifika výuky nastaví děkani fakult.
 • Osobní přítomnost studentů je možná v případě:

  • klinické a praktické výuky a praxe zdravotnických studijních programů,
  • zkoušek (do 10 osob),
  • praktické výuky/praxe na MŠ, ZŠ, SŠ a školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
  • praktické a umělecké výuky v posledním ročníku bakalářských a navazujících magisterských studijních programů do účasti max. 20 studentů.

​​Prosím, informujte se o všech krocích na stránkách své fakulty a intranetu!

 • Prosíme všechny studenty, aby dodržovali povinnost a nevstupovali do vnitřních prostor univerzity bez ochranných prostředků dýchacích cest.
 • Student, který byl v posledních 14 dnech déle než 12 hod na území státu, který není na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19, má povinnost informaci nahlásit studijnímu oddělení své fakulty. Do doby předložení negativního výsledku testu z České republiky nebo uplynutí karantény mu není dovoleno vstoupit do provozoven, pracovišť a učeben univerzity.
 • Aktuální informace sledujte na intranetu a stránkách příslušných orgánů veřejné správy.
 • Univerzita Pardubice od středy 23. září vyučuje on-line. Prosím, informujte se o všech krocích a výjimkách na stránkách jednotlivých fakult a na intranetu.
 • Prosíme všechny zaměstnance, aby nevstupovali do vnitřních prostor univerzity bez ochranných prostředků dýchacích cest -  respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál, který brání šíření kapének.
 • Tato povinnost se nevztahuje na osoby:

  • v kancelářích, pokud pracuje min. 2 metry od jiné osoby,
  • v menze v době konzumace potravin, pokrmů a nápojů,
  • v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže, apod.
 • Od 14. 9. mohou zaměstnanci po dohodě s vedoucím vykonávat v určitých případech a pokud to jejich charakter práce umožňuje práci z domova.
 • Zaměstnanec, který byl v posledních 14 dnech déle než 12 hodin na území státu, který není na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19, má povinnost informaci nahlásit přímému vedoucímu zaměstnanci a na Oddělení personální a mzdové.
 • Aktuální informace sledujte na intranetu a stránkách příslušných orgánů veřejné správy. 
 • Check your e-mail and Student Intranet (EN) or English website.
 • Be in touch with coordinators at home and at University of Pardubice.
 • The management of the University has decided to move all classes online from 23rd of September with the exception of laboratory and practical courses. These will be managed according to the specific conditions of each faculty. The classes will be taught according to the existing semester schedules. Deans of each faculty may set faculty-specifics conditions. This is in an effort to prevent the spread of the disease among students, across the university, and worsening the epidemiological situation in the whole country.

 

 • Knihovna a její pobočky na FZS a FR jsou otevřeny pouze pro vyzvednutí předem objednaných knih, a to v úterý 10-12, ve středu 14-16 a ve čtvrtek 10-12
 • Pravidelně aktualizované informace o provozu a podrobnosti k objednávání, půjčování a vracení najdete zde.
 • Nová služba: skenování z prezenčního fondu pro studenty posledních ročníků - podrobnosti zde.

Omezení provozu ubytování na vysokoškolských kolejích

 • Reagujeme na doplňující informace, kterými MŠMT nově stanovilo výjimky pro ubytování některých studentů na kolejích.
 • Podmínkou dalšího ubytování v odůvodněných a povolených případech bude podpis čestného prohlášení. 
 • O dalších krocích vás bude informovat Správa kolejí a menzy.

Sledujte aktuální informace na webu Správy kolejí a menz


.

 

Aula Arnošta z Padrubic

 • Od středy 14. října 2020 bude univerzitní aula zcela uzavřena studentům a veřejnosti.
 • Vstup do univerzitní auly bude umožněn klientům Centra ALMA a APUPA.
 • Výuka povinného předmětu Sport a tělesná výchova ZS a Tělesná výchova ZS bude do odvolání probíhat dočasně distanční formou - prezentační videa, sportovní mobilní aplikace, rozbor vlastní životosprávy. Student obdrží bližší informace e-mailem.
 • Výuka volitelné tělesné výchovy do odvolání odpadá.

Omezení otevírací doby Jídelny II.
Po dobu on-line výuky na Univerzitě Pardubice Jídelna II. v přízemí menzy otevřena od 10:00 do 14:00 hod.

Interní informace pro studenty a zaměstnance


Studentský intranet

Aktuální informace k provozu knihovny, možnosti výpujček, možnosti vzdálené výuky, mobility sledujte na studentském instranetu.

Vstoupit do intranetu

Zaměstnanecký intranet

Služby CITS, konferenční služby, možnosti vzdálené výuky naleznete na zaměstnaneckém intranetu.

Zaměstnanecký intranet
true