od 23. 9. 2020
on-line
výuka
na UPCE

Ochrana zdraví je v tuto chvíli absolutní priorita. Jsme odpovědná univerzita, jeden z největších zaměstnavatelů v kraji a místo, kde je možné najít odpovědi. 

Univerzita Pardubice zavedla od středy 23. září on-line výuku na všech fakultách. Podrobnější informace o výuce i výjimkách najdete na stránkách jednotlivých fakult a na studentské síti intranet. 

 

Na Univerzitě Pardubice pokračuje on-line výuka. Do praktické výuky se vracejí od 10. 5. všichni studenti za přesně definovaných podmínek – najdete na intranetu.

Testování studentů

Do výuky mohou nastoupit pouze studenti, kteří nemají příznaky onemocnění COVID-19 a současně podstoupili antigenní test na univerzitě s výsledkem negativní. Potvrzení o negativním testu je nutné pro ubytování na kolejích i nástup do praktické výuky. Informace k testování studentů najdete na intranetu.

 • Výuka probíhá on-line formou podle platných rozvrhů, konkrétní specifika výuky nastaví děkani fakult.
 • Zkoušky a konzultace probíhají online. Individuální konzultace, poradenské služby jsou možné za přítomnosti 2 osob (pouze jeden student a jeden akademický pracovník nebo jiná osoba) a zkoušky konané uvnitř za přítomnosti max. 10 osob a při použití respirátorů. Od 10. 5. 2021 se zkoušky konají při dodržení rozestupu minimálně 1,5 m a použití respirátorů a bez omezení max. počtu osob.

 

​​Prosím, informujte se na stránkách své fakulty a na intranetu.

Prosíme všechny studenty, aby dodržovali povinnost a nevstupovali do vnitřních prostor univerzity bez respirátorů.Od 10.5. 2021 je nutný respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu). Student, který byl v posledních 14 dnech déle než 12 hod na území státu, který není na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19, má povinnost informaci nahlásit studijnímu oddělení své fakulty. Do doby předložení negativního výsledku testu z České republiky nebo uplynutí karantény mu není dovoleno vstoupit do provozoven, pracovišť a učeben univerzity. Aktuální informace sledujte na intranetu a webových stránkách ministerstva zdravotnictví a školství.

 

Uchazeči a testy na covid-19

Přijímací zkoušky na vysoké školy jsou možné při účasti max. 20 osob v místnosti (do 9. 5. 2021)

 • Nemá příznaky onemocnění COVID-19 a předloží doklad o negativním výsledku antigenního testu nebo PCR testu. Potvrzení musí být vydané poskytovatelem zdravotních služeb. Test musí být proveden v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky.
 • Uchazeč (doprovod) prodělal onemocnění COVID-19 a  doloží, že uplynula doba izolace a od prvního pozitivního antigenního nebo PCR testu neuplynulo více než 90 dní. 
 • Uchazeč (doprovod) doloží certifikát MZ ČR o absolvovaném očkování proti onemocnění COVID-19 s tím, že od aplikace konečné dávky uplynulo nejméně 14 dní.

Od 10.5. 2021 se přijímací zkoušky konají při dodržení rozestupu minimálně 1,5 m a použití respirátorů a bez omezení max. počtu osob.

Uchazeč o studium (nebo jeho doprovod) se může osobně účastnit přijímací zkoušky za těchto podmínek:

 • Nemá příznaky onemocnění COVID-19 a předloží doklad o negativním výsledku antigenního testu. Test musí být proveden v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky.
 • Uchazeč (doprovod) prodělal onemocnění COVID-19 a  doloží, že uplynula doba izolace a od prvního pozitivního antigenního nebo PCR testu neuplynulo více než 90 dní. 
 • Uchazeč (doprovod) doloží certifikát MZ ČR o absolvovaném očkování proti onemocnění COVID-19 s tím, že od aplikace konečné dávky uplynulo nejméně 14 dní.
 •  

 • Univerzita Pardubice vyučuje on-line. Prosím, informujte se o všech krocích a výjimkách na stránkách jednotlivých fakult a na intranetu.
 • Prosíme všechny zaměstnance, aby dodržovali povinnost a nevstupovali do vnitřních prostor univerzity bez nanoroušek, respirátorů nebo zdravotnických jednorázových roušek. 
 • Výjimky se nevztahují na tyto případy:

  • práce v kanceláři, pokud v ní pracuje pouze jedna osoba,
  • konzumace jídla a nápojů v menze
 • Zaměstnanci mají doporučeno, aby po dohodě s vedoucím vykonávali v maximální míře práci z domova, pokud to jejich charakter práce umožňuje.
 • Zaměstnanec, který byl v posledních 14 dnech déle než 12 hodin na území státu, který není na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19, má povinnost informaci nahlásit přímému vedoucímu zaměstnanci a na Oddělení personální a mzdové.
 • Aktuální informace sledujte na intranetu a stránkách příslušných orgánů veřejné správy. 

Povinnost testování zaměstnanců

Od 17. března 2021 je povolena osobní přítomnost na pracovišti pouze těch zaměstnanců univerzity, kteří podstoupili v posledních 7 dnech test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem. Nebo pracují výhradně z domu, v posledních 90 dnech prodělali Covid-19, mají potvrzení o očkování na Covid-19. 

Očkování akademických pracovníků

Podle MŠMT je možné hned v další registrační vlně za zdravotníky. V této druhé prioritní skupině škol jsou nastavené různé stupně, proto by budou nejprve očkovaní pedagogičtí a nepedagogičtí zaměstnanci mateřských, základních a středních škol, a teprve v další vlně akademičtí pracovníci vysokých škol.

 • Check your e-mail and Student Intranet (EN) or English website.
 • Be in touch with coordinators at home and at University of Pardubice.
 • The management of the University has decided to move all classes online from 23rd of September with the exception of laboratory and practical courses. These will be managed according to the specific conditions of each faculty. The classes will be taught according to the existing semester schedules. Deans of each faculty may set faculty-specifics conditions. This is in an effort to prevent the spread of the disease among students, across the university, and worsening the epidemiological situation in the whole country.
 • Pravidelně aktualizované informace o provozu a podrobnosti k objednávání, půjčování a vracení najdete zde.

Informace pro studenty platná od 1.1. 2021

 • Studenti, kteří se z důvodů krizových opatření nezdržují na kolejích a současně mají klíče od pokoje uložené v depozitu v centrální recepci kolejí, platí za blokaci lůžka úschovu věcí částku ve výši 30 procent kolejného.
 • Studenti, kteří mohou bydlet na kolejích na základě výjimek uvedených v usneseních Vlády ČR, platí kolejné ve výši 100 procent.

COVID a testování studentů, platnost od 24.4.2021

1.       Návrat studentů na koleje

Při vyzvednutí klíčů z depozitu je každý student povinen předložit:

 • negativní antigenní test nebo PCR test v písemné podobě, který není starší než 48 hodin
 • nebo potvrzení o prodělání onemocnění COVID v předcházejících 90 dnech
 • nebo certifikát o očkování proti COVID-19, které bylo dokončeno před více než 14 dny

2.       Ubytovaní studenti

Každý ubytovaný student je povinen:

Povinnost testování se nevztahuje na studenty, kteří:

 • mají potvrzení o prodělání onemocnění COVID v předcházejících 90 dnech
 • nebo certifikát o očkování proti COVID-19, které bylo dokončeno před více než 14 dny

Podrobné informace naleznete na intranetu.

Aula Arnošta z Padrubic

 • Univerzitní aula je zcela uzavřena studentům a veřejnosti.
 • Vstup do univerzitní auly bude umožněn klientům Centra ALMA a APUPA.
 • Výuka povinného předmětu Sport a tělesná výchova ZS a Tělesná výchova ZS bude do odvolání probíhat dočasně distanční formou - prezentační videa, sportovní mobilní aplikace, rozbor vlastní životosprávy. Student obdrží bližší informace e-mailem.
 • Výuka volitelné tělesné výchovy do odvolání odpadá.

Od 26.4. bude menza provozována v následujícím režimu:

 • Výdej bude probíhat v obou jídelnách menzy a dále ve výdejnách na náměstí Čs. legií a v Doubravicích.
 • V Hlavní jídelně bude probíhat výdej jídel bez předchozí objednávky.
 • V Jídelně II. a v obou výdejnách bude možný výdej pouze po předchozím objednání = objednávku na konkrétní den je nutné udělat nejpozději do 8:00.
 • Konzumace ve všech prostorách bude možná pouze při dodržení vládního usnesení, kdy u jednoho stolu může být pouze jeden strávník.
 • Pokrmy budou na požádání vydávané v odnosných boxech
 • Provozní doba:

  • hlavní Jídelna             10.30 – 13.30
  • jídelna II.                   10.00 – 13.30
  • Doubravice                 11.00 – 13.00
  • nám. Čs. legií              11.00 – 13.30

Děkujeme Vám za pochopení a za dodržování vládních usnesení

 

 

 

Interní informace pro studenty a zaměstnance


Studentský intranet

Aktuální informace k provozu knihovny, možnosti výpujček, možnosti vzdálené výuky, mobility sledujte na studentském instranetu.

Vstoupit do intranetu

Zaměstnanecký intranet

Služby CITS, konferenční služby, možnosti vzdálené výuky naleznete na zaměstnaneckém intranetu.

Zaměstnanecký intranet
true