Přijímací řízení: Informace a výsledky

13. 5. 2020
koronavirus
upce otisk
Studuj s námi
Vítáme tě na UPCE

Máte podanou přihlášku na Univerzitu Pardubice nebo se ještě rozhodujete, které zaměření studovat? Ještě dnes si můžete vybrat to správné studium pro vás a podat přihlášku.

Na velkou většinu oborů na našich 7 fakultách letos kvůli pandemii žádné přijímací zkoušky nejsou. Vyšli jsme vstříc také maturantům s doložením maturitních vysvědčení a dalších podkladů tak, abyste vše stihli a měli možnost potřebné dokumenty ke studiu poslat. 


Chci se přihlásit

Výsledky přijímacího řízení

  Dopravní fakulta Jana Pernera

  • Přihlášky do vybraných bakalářských studijních programů (2. kolo) budou spuštěny 20. 7. 2020. Přihlásit se bude možné do 25. 8. 2020. 
  • Do navazujícího magisterského studia se můžete přihlásit do 25. 8. 2020
  • Do bakalářského i magisterského studia přijímáme uchazeče bez přijímacích zkoušek.
  • Dodání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení a konečného vysvědčení z posledního ročníku střední školy požadujeme (2. kolo) do 25. 8. 2020. Podívejte se, co dělat, když  nemůžete daném termínu dokumenty doložit.
  • Dodání úředně ověřené kopie bakalářského diplomu a jeho dodatku požadujeme do 25. 8. 2020. Podívejte se, co dělat, když  nemůžete daném termínu dokumenty doložit.
  • Vaše dotazy můžete zasílat na e-mailovou adresu studijni.dfjp@upce.cz. Sledujte nás také našich sociálních sítích - Facebooku Instagramu.
  • Bližší informace čtěte na fakultních stránkách a na speciálním odkazu

  Fakulta chemicko-technologická 

  • Vypisujeme 2. kolo přijímacího řízení do bakalářských studijních programů, přihlášky posílejte do 21. srpna 2020.
  • Součástí podávané přihlášky do bakalářských programů na fakultu je potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře. Vzhledem k okolnostem není nutné dodržet předem stanovený termín a je možné potvrzení zaslat až společně s úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení.
  • Veškeré dotazy ke studiu lze zasílat na emailovou adresu studijni.fcht@upce.cz nebo vyřídit telefonicky.
  • Aktuální informace získáte na fakultních stránkách nebo zde v odkazu.

  Fakulta elektrotechniky a informatiky

  • Přihlášky do druhých kol je možné podávat do 6. 8. 2020.
  • Pro bližší informace navštivte fakultní stránky.


  Fakulta ekonomicko-správní

  • Přijímání do bakalářských programů probíhá bez přijímacích zkoušek na základě výsledků středoškolského studia.
  • Aktuality sledujte na fakultních stránkách a v informacích pro uchazeče.

  Fakulta filozofická

  • Přijímací zkoušky do bakalářského studia se v tomto akademickém roce ruší u všech studijních programů a oborů.
  • U bakalářského studijního programu Humanitní studia se přijímací zkoušky ruší. Termín pro doložení požadovaných dokumentů prodloužen do 17. 6. 2020.
  • Veškeré informace naleznete na stránkách fakulty nebo v odkazu

  Fakulta restaurování

  • Fakulta restaurování vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku bakalářského studijního programu, specializace Nástěnná malba, sgrafito a mozaika, pro akademický rok 2020/2021.
  • Doručení přihlášky na FR do 25. 8. 2020.
  • Termín konání přijímacích zkoušek do Bc. studia 15. - 17. 9. 2020.
  • Sledujte fakultní stránky, informace a směrnici

  Fakulta zdravotnických studií

  • Přihlášky do druhých kol je možné podávat do 31. 7. 2020.
  • Aktuální informace získáte na fakultních stránkách. 

  Stále se rozhodujete, která fakulta a její obor jsou pro vás tím pravým? Studovat můžete dopravu, ekonomiku, chemii, IT nebo taky zdravotnictví, filozofii a historii i restaurování památek. Vyberte si správné zaměření

  Najdi svoji identitu