UPCE

Změna termínu pro předložení maturitního vysvědčení

Děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice oznamuje změnu termínu ověření splnění podmínek pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech

Informační technologie (prezenční forma studia),

Automatizace (prezenční forma studia)

Aplikovaná elektrotechnika (prezenční forma studia), 

Elektrotechnika a informatika studijní obor Komunikační a mikroprocesorová technika (prezenční forma studia)

 

Termín pro splnění podmínek pro přijetí je 30.6.2020.

 

Do tohoto termínu je uchazeč o studium povinen prokázat splnění podmínky ukončení úplného středoškolského vzdělání předložením maturitního vysvědčení, případně dokladu, který jej nahrazuje.

 

 

Rozšířit fotografii: 
false