Výzkumný tým Jiřího Kysely

Vedoucí výzkumného týmu:

 • Ing. Jiří Kysela, Ph.D.

Členové výzkumného týmu:

 • Ing. Jan Panuš, Ph.D.
 • Ing. Pavel Jetenský, Ph.D.
 • Ing. Monika Borkovcová, Ph.D.
 • Bc. Michal Černota

Výzkumný záměr:

Tvorba a analýza modelů využitelných při analýze sociálních a geosociálních sítí.

Výzkumný záměr v následujících oblastech:

 • Analýza sociálních sítí pomocí metrik využitelných při analýze sociálních sítí.
 • Tvorba modelů chování jednotlivců a skupin v rámci sociálních sítí.
 • Data mining z API geosociálních sítí a následná analýza těchto dat (big data).

Publikace:

 • KYSELA, J. A Comparison of Text String Similarity Algorithms for POI Name Harmonisation. In Articulated Motion and Deformable Objects, AMDO 2018 : conference proceedings. Heidelberg: Springer, 2018. s. 121-130 s. ISBN 978-3-319-94543-9.
 • PANUŠ, J. - DYMÁKOVÁ, A. Random Graph Models Utilization for Economics Purposes. In Proceedings of the International Conference on Computer-Human Interaction Research and Applications CHIRA 2017. Porto: SciTePress - Science and Technology Publications, 2017. s. 230-234 s. ISBN 978-989-758-267-7.
 • KYSELA, J. - HOLÍK, F. - HORÁLEK, J. Measuring information quality of geosocial networks New Trends in Intelligent Information and Database Systems, 2015, vol. 598, no. 3, s. 171-180. ISSN: 1860-949X.
 • PANUŠ, J. - HAJNÝ, J. Exponential random grahp model as tool for analyzing of international trade. In Globalization and Its Socio-Economics Consequences. 18th International Scientific Conference : proceedings. Žilina: Žilinská univerzita, 2018. s. 1748-1754 s. ISBN 978-80-8154-249-7.
 • KYSELA, J.: Analysis of Privacy Erosion of Geosocial Networks. In: IEEE 16th CINTI 2015. Budapešť: Óbuda University, 2015. ISBN 978-1-4673-8520-6.
Rozšířit fotografii: 
false