Aplikace pro odhad parametrů rozdělení větru s použitím genetických algoritmů

Autoři / authors

Jakub Mejznar; Jana Heckenbergerová; Jaroslav Marek  

Anotace: 

Aplikace pro Směrové a proudová data jsou běžné v mnoha oblastech výzkumu. Například, směr větru a jeho rychlost jsou nejdůležitější proměnné pro efektivní využití větrné energie, protože je dobře známo, že vítr výrazně ovlivňuje proudovou zátěž venkovních vedení vysokého napětí. To ukazuje, jak je důležité znát roční rozdělení směru větru na konkrétních místech, např. tam kde se nacházejí větrné farmy, nebo dráty elektrického vedení. Software umožňuje určovat neznámé parametry směsí kruhových von Mises distribucí.

download