Software - 386333

Sledování paprsku světla v dešťové kapce/Ray tracing of visible light through rain drop

Autoři / Authors

Jiří Pešek

Abstrakt

Software ve formě funkce do výpočetního prostředí Matlab. Který umožňuje vykreslovat průchod optických paprsků 2D modelem dešťové kapky. Kapku je možné zobrazit v 16ti variantách od ekvivalentního průměru 0,5 do 8 mm. Také lze měnit přesnost aproximace dešťové kapky počítané podle Pruppacher –Pitterova modelu, včetně změny naklonění od vertikální osy.

Abstract

The developed software is a function in the MATLAB computing environment. It enables modelling of the propagation of optical beams through the 2D raindrop model. Is a possible to choice one of 16 raindrop models of the equivalent diameter from the 0.5 to 8 mm. One can change the accuracy of approximation of raindrop shape calculated by Pruppacher - Pitter model of raindrop. The canting angle is also optional.