Harmonogram akademického roku 2019/2020

Aktuality

false

Harmonogram akademického roku 2019/2020

Zápisy

1. ročník prezenčního bakalářského studia obor IT 3. 9. 2019
1. ročník prezenčního bakalářského studia obor KMT + ŘP 2. 9. 2019
1. ročník prezenčního navazujícího magisterského studia 17. 9. 2019

Kontrola plnění studijních povinností v roce 2018/2019 a indexu dle čl. 4, odst. 9 SZŘ

2. ročník prezenčního bakalářského studia obor IT 10. 9. 2019
2. ročník prezenčního bakalářského studia obor KMT + ŘP 11. 9. 2019
3. ročník prezenčního bakalářského studia obor IT 6. 9. 2019
3. ročník prezenčního bakalářského studia obor KMT + ŘP 9. 9. 2019
2. ročník prezenčního navazujícího magisterského 12. 9. 2019 

Zahájení výuky v akademickém roce  2019/2020: 23. září 2019
Imatrikulace: 8. listopadu 2019
Den otevřených dveří: 7. února 2020

Zimní semestr

Přípravné období 1. 9. 2019 – 22. 9. 2019
Výukové  období 23. 9. 2019 – 22. 12. 2019
Zkouškové období 2. 1. 2020 – 16. 2. 2020
Zimní prázdniny 23. 12. 2019 – 1. 1. 2020
Kontrola plnění studijních povinností po 1. sem. Bc. studia            20. 2. 2020

Letní semestr

Výukové období 17. 2. 2020 – 17. 5. 2020
pro 3. ročník bakalářského studia 17. 2. 2020 – 3. 5. 2020
pro 2. ročník magisterského studia 17. 2. 2020 – 10. 5. 2020
Zkouškové období 18. 5. 2020 – 5. 7. 2020
17. 8. 2020 – 31. 8. 2020
pro 3. ročník bakalářského studia 4. 5. 2020 – 22. 5. 2020
pro 2. ročník magisterského studia 11. 5. 2020 – 29. 5. 2020
Letní prázdniny 6. 7. 2020 – 16. 8. 2020
Kontrola plnění studijních povinností 4. 9. 2020
Bakalářské státní zkoušky 13. 1. 2020 – 17. 1. 2020
1. 6. 2020 – 5. 6. 2020
Témata bakalářských prací vypsat do: 31. 10. 2019
Odevzdání bakalářských prací do: 13. 12. 2019, 7. 5. 2020
Uzavření 3. ročníku na studijním oddělení: 7. 1. 2020, 22. 5. 2020
Přihlášení ke státní závěrečné zkoušce 7. 1. 2020, 22. 5. 2020
Státní závěrečné zkoušky – navazující magisterské 8. 6. 2020 – 12. 6. 2020
14. 9. 2020 – 18. 9. 2020
Témata diplomových prací vypsat do: 5. 10. 2019
Odevzdání diplomových prací do: 15. 5. nebo 21. 8. 2020
Uzavření 2. ročníku na studijním oddělení: 29. 5. nebo 28. 8. 2020
Přihlášení ke státní závěrečné zkoušce 29. 5. nebo 28. 8. 2020

Promoce a bakalářská sponze: 21. 2. a 3. 7. 2020
Přijímací zkoušky do 1. ročníků pro akademický rok 2020/2021:

  • do bakalářských studijních programů: 18. června 2020
  • do navazujících magisterských studijních programů: 10. 8. 2020
  • do doktorského studijního programu: 25. června 2020
false
Rozšířit fotografii: 
false