Harmonogram akademického roku 2017/2018

Zápisy

1. ročník prezenčního bakalářského studia obor IT 4. září 2017
1. ročník prezenčního bakalářského studia obor KMT + ŘP 1. září 2017
1. ročník prezenčního navazujícího magisterského studia 15. září 2017

Kontrola plnění studijních povinností v roce 2016/2017 a indexu dle čl. 4, odst. 9 SZŘ

2. ročník prezenčního bakalářského studia obor IT 13. září 2017
2. ročník prezenčního bakalářského studia obor KMT + ŘP 14. září 2017
3. ročník prezenčního bakalářského studia obor IT 7. září 2017
3. ročník prezenčního bakalářského studia obor KMT + ŘP 8. září 2017
2. ročník prezenčního navazujícího magisterského 12. září 2017 

Zahájení výuky v akademickém roce  2017/2018: 25. září 2017 
Imatrikulace: 3. listopadu 2017
Den otevřených dveří: 1. února 2018

Zimní semestr

Přípravné období 1. 9. 2017 – 24. 9. 2017
Výukové  období 25. 9. 2017 – 23. 12. 2017
Zkouškové období 2. 1. 2018 – 18. 2. 2018
Zimní prázdniny 24. 12. 2017 – 1. 1. 2018
Kontrola plnění studijních povinností po 1. sem. Bc. studia            22. 2. 2018

Letní semestr

Výukové období 19. 2. 2018 – 20. 5. 2018
pro 3. ročník bakalářského studia 19. 2. 2018 – 6. 5. 2018
pro 2. ročník magisterského studia 19. 2. 2018 – 13. 5. 2018
Zkouškové období 21. 5. 2018 – 8. 7. 2018
20. 8. 2018 – 31. 8. 2018
pro 3. ročník bakalářského studia 7. 5. 2018 – 25. 5. 2018
pro 2. ročník magisterského studia 14. 5. 2018 – 1. 6. 2018
Letní prázdniny 9. 7. 2018 – 19. 8. 2018
Kontrola plnění studijních povinností 6. 9. 2018
Bakalářské státní zkoušky 8. 1. 2018 – 12. 1. 2018
4. 6. 2018 – 8. 6. 2018
Témata bakalářských prací vypsat do: 31. 10. 2017
Odevzdání bakalářských prací do: 8. 12. 2017, 11. 5. 2018
Uzavření 3. ročníku na studijním oddělení: 20. 12. 2017, 25. 5. 2018
Přihlášení ke státní závěrečné zkoušce 20. 12. 2017, 25. 5. 2018
Státní závěrečné zkoušky – navazující magisterské 11. 6. 2018 – 15. 6. 2018
17. 9. 2018 – 21. 9. 2018
Témata diplomových prací vypsat do: 31. 10. 2017
Odevzdání diplomových prací do: 18. 5. nebo 22. 8. 2018
Uzavření 2. ročníku na studijním oddělení: 1. 6. nebo 6. 9. 2018
Přihlášení ke státní závěrečné zkoušce 1. 6. nebo 6. 9. 2018

Rektorské volno: 16. listopadu 2017
Promoce a bakalářská sponze: 16. 2. a 29. 6. 2018
Přijímací zkoušky do 1. ročníků pro akademický rok 2018/2019:

  • do bakalářských studijních programů: 20. června 2018
  • do navazujících magisterských studijních programů: 15. srpna 2018
  • do doktorského studijního programu: 26. června 2018