Rozvojové programy MŠMT 2006-2013

Rozvojové programy MŠMT - projekty řešené v roce 2011

Název projektu

Číslo projektu

Řešitel

Období realizace

Závěrečná zpráva

Centrum spolupráce Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice s komerční sférou pro zvyšování konkurenceschopnosti a uplatnění absolventů na trhu práce

csm5

Čegan Lukáš, Ing., Ph.D.

1-12/2011

PDF

Poradna pro psychosociální rozvoj osobnosti studentů Fakulty elektrotechniky a informatiky

CSM83

Zavadilová Martina, Ing.

1-12/2011

PDF

Rozvoj vybavení laboratoří automatizace a řízení

16/2/2011/FEI

Dušek František, doc. Ing., CSc.

1-12/2011

 

Zahájení spolupráce Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice s vysokými školami v Indické republice

csm26

Karamazov Simeon, prof. Ing., Dr.

1-12/2011

PDF

Rozvojové programy MŠMT - projekty řešené v roce 2010

Název projektu

Číslo projektu

Řešitel

Období realizace

Závěrečná zpráva

Odstranění slabých stránek Univerzity Pardubice - redislokace Fakulty elektrotechniky a informatiky

16/5/2010

Šotek Karel, prof. Ing., CSc.

1-12/2010

PDF

Rozvojové programy MŠMT - projekty řešené v roce 2009

Název projektu

Číslo projektu

Řešitel

Období realizace

Závěrečná zpráva

Rozvoj přístrojového vybavení učeben a laboratoří Fakulty elektrotechniky a informatiky vč. úprav výukových prostor

16/2

Šotek Karel, prof. Ing., CSc.

1-12/2009

PDF

Rozvojové programy MŠMT - projekty řešené v roce 2008

Název projektu

Číslo projektu

Řešitel

Období realizace

Závěrečná zpráva

Rozvoj vybavení laboratoří Ústavu/Fakulty elektrotechniky a informatiky

157/2008

Bezoušek Pavel, prof. Ing., CSc.

1-12/2008

PDF

Rozvojové programy MŠMT - projekty řešené v roce 2007

Název projektu

Číslo projektu

Řešitel

Období realizace

Závěrečná zpráva

Integrace výuky předmětů IT

194/2007/ÚEI

Bezoušek Pavel, prof. Ing., CSc.

1-12/2007

PDF

Rozvoj vybavení počítačových učeben a laboratoří Ústavu elektrotechniky a informatiky

193/2007/ÚEI

Bezoušek Pavel, prof. Ing., CSc.

1-12/2007

PDF

Rozvojové programy MŠMT - projekty řešené v roce 2006

Název projektu

Číslo projektu

Řešitel

Období realizace

Závěrečná zpráva

Laboratoř komunikační a řídící techniky (Vybudování moderních technologických pracovišť pro akreditované studijní programy ÚEI a FChT)

335/2006/ÚEI

Bezoušek Pavel, prof. Ing., CSc.

1-12/2006

PDF

Podpora zájmu absolventů středních škol o studium elektrotechniky a informatiky

651/1/2006/ÚEI

Bezoušek Pavel, prof. Ing., CSc.

1-12/2006

PDF

Rozvoj spolupráce se zahraničními univerzitami v oblasti výuky informačních technologií

342/7a/2006

Bezoušek Pavel, prof. Ing., CSc.

1-12/2006

PDF

Spolupráce s průmyslem při výuce v oborech KMT Elektrická zařízení v dopravě

341/6/2006

Bezoušek Pavel, prof. Ing., CSc.

1-12/2006

PDF

Virtuální laboratoř pro výuku komunikačních a informačních technologií

650/4c/2006

Bezoušek Pavel, prof. Ing., CSc.

1-12/2006

PDF