Projekty OP VpK

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, v jehož rámci je možné v období 2007-2013 čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu (ESF), jednoho ze strukturálních fondů Evropské unie.
 
Další informace o níže uvedených projektech jsou k dispozici na stránkách Univerzity pardubice:

BRAVO, LEARN, STUDY

 

Brána vědě/ní otevřená – BRAVO


Identifikační kód:
CZ.1.07/2.3.00/35.0024
Období řešení projektu:
1. 6. 2012 – 31. 5. 2014
Odborný garant projektu:
Ing. Valerie Wágnerová
Vedoucí akcí na FEI:
Ing. Martina Zavadilová
Realizační tým na KŘP:
Ing. Petr Doležel, Ph.D.
  Ing. Pavel Škrabánek, Ph.D.

Anotace:

Univerzita Pardubice jako Regionální koordinátor na podporu technických a přírodovědných oborů pro Pardubický kraj zahajuje projektem Brána vědě/ní otevřená – BRAVO sérii akcí, které se zaměřují na popularizaci vědy, výzkumu a odborných činností univerzity a jejích fakult. Projekt BRAVO má pomoci vytvořit systém vzdělávacích a populárně-naučných činností, při nichž netradičními odbornými formami přiblíží široké veřejnosti a mládeži výsledky vědecko-výzkumné činnosti jednotlivých pracovišť.

Akce realizované KŘP:

Cyklus přednášek o umělé inteligenci pro žáky středních škol
Umělá inteligence a umělé neuronové sítě jsou ve středu vědeckého zájmu už několik desetiletí. S rozvojem výpočetní techniky se umělé neuronové sítě navíc hojně začínají prosazovat i v průmyslu. Výuka této oblasti je však zatím striktně spojena s vysokými školami a navíc většinou pouze v rámci volitelných předmětů. Cílem je vzbudit zájem o umělé neuronové sítě a obecně umělou inteligenci již u studentů středních škol a motivovat je k dalšímu studiu v této oblasti. Náplň přednášek je uzpůsobena zájmům současné generace studentů středních škol.
Přednášky:
  • Umělá inteligence ve hrách – neuronové sítě
  • Hraní her s využitím umělé inteligence
  • Umělá inteligence ve hrách – fuzzy
  • Fuzzy regulace

Zájmový kroužek robotiky na Gymnáziu Mozartova v Pardubicích

Cílem kroužku je populární a interaktivní formou uvést studenty střední školy do zajímavého světa robotiky a vzbudit v nich zájem o další vzdělávání v tomto oboru. Práce studentů v kroužku je prakticky zaměřená a do značné míry samostatná.
  • studenti pracují ve dvojicích se stavebnicí LEGO MINDSTORMS Education NXT, která obsahuje programovatelnou řídicí jednotku, senzory, pohony a množství dílů umožňujících postavit robota roztodivných tvarů a funkcí
  • pro začátečníky je nejoblíbenější grafický programovací jazyk
  • pokročilejší mohou využít plnohodnotných programovacích nástrojů
  • kroužek je rozdělen do několika etap
  • každá etapa je uvedena stručnou teoretickou přednáškou, po níž následuje samostatná práce studentů na sérii praktických úloh
  • jednotlivé etapy jsou zakončeny soutěží o drobné ceny motivující studenty k dalšímu rozvíjení zájmu o robotiku a porozumění technickým problémům

Nahoru

 

Zvyšování kvality studia bakalářských studijních programů na Fakultě elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice zavedením elektronických opor do výuky – LEARN


Identifikační kód:
CZ.1.07/2.2.00/15.0349
Období řešení projektu:
1. 2. 2012 – 31. 1. 2014
Odborný garant projektu:
prof. Ing. Simeon Karamazov, Dr.
Manažer projektu:
Ing. Martina Zavadilová
Realizační tým na KŘP:
doc. Ing. František Dušek, CSc.
  doc. Ing. Milan Javůrek, CSc.
  doc. Ing. Jan Cvejn, Ph.D.

Anotace:

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality studia dvou akreditovaných bakalářských studijních programů Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice, které nesou název Informační technologie a Elektrotechnika a informatika v souladu s požadavky znalostní ekonomiky. Bude vytvořeno a ve výuce ověřeno šedesát čtyři autorských textů, přičemž padesát jedna z nich bude převedeno na elektronické opory studia. Tím dojde ke skokovému zvýšení kvality, aktuálnosti a dostupnosti studijních materiálů pro sedm set studentů – budoucích vysokoškolských odborníků z oblasti vývoje informačních a komunikačních technologií. Aktivity projektu budou realizovány dvaceti sedmi pedagogy Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice, u nichž dojde ke zvýšení odborných kompetencí.
 

Inovace bakalářských studijních programů Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice zvyšováním jazykových kompetencí zaměstnanců FEI a zavedením studijních opor v AJ do výuky – STUDY


Identifikační kód:
CZ.1.07/2.2.00/28.0125
Období řešení projektu:
1. 3. 2012 – 28. 2. 2015
Garant projektu:
prof. Ing. Simeon Karamazov, Dr.
Manažer projektu:
Mgr. Žaneta Nerudová
Realizační tým na KŘP:
doc. Ing. František Dušek, CSc.
  doc. Ing. Milan Javůrek, CSc.
  doc. Ing. Jan Cvejn, Ph.D.

Anotace:

Projekt je zaměřen na inovaci dvou akreditovaných bakalářských studijních programů Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice. Inovace spočívá ve vytvoření studijních opor a přednášek v anglickém jazyce pro 30 předmětů vyučovaných v rámci bakalářských studijních programů, a jejich následnému ověření ve výuce. Prostřednictvím intenzivní výuky odborné angličtiny na FEI a účasti anglicky mluvících odborníků ve výuce se rozšíří jazykové kompetence zaměstnanců fakulty a dojde ke zvýšení uplatnitelnosti studentů v profesním životě.