Bakalářské studium - 3. ročník

Povinné předměty

prac./ zkr. př. předmět   kredity ECTS rozsah P+C+S ukončen   doporuč. sem./roč.
KRP / IBAPE Bakalářská práce 10 0+5+0 Zp  / 3
KRP / IBASE Bakalářský seminář 2 0+2+0 Zp  / 3
KRP / IAMR Aplikace mikroprocesorů  * 5 2+2+0 Z, Zk ZS / 3
KRP / IAUTL Automatizace, laboratoř 3 0+0+3 Z, Zk ZS / 3
KRP / IMSDS Modelování a simulace dynamických systémů 4 1+0+2 Z, Zk ZS / 3
KIT / IOSYR Operační systémy 5 2+2+0 Z, Zk ZS / 3
KRP / IPRLR Programování řidicích aplikací 4 2+2+0 Z, Zk ZS / 3
KDPD / IJASE Jakost a spolehlivost elektronických systémů 3 2+1+0 Z, Zk LS / 3
KRP / IOPEX Odborná praxe - exkurze 2 0+0+2 Zp LS / 3
KIT / ISOSR Správa operačních systémů 5 2+3+0 Z, Zk LS / 3

                                            Nahoru    

Povinně volitelné předměty

prac./ zkr. př. předmět   kredity ECTS rozsah P+C+S ukončen   doporuč. sem./roč.
KE / IDIZE Digitální zpracování signálů 5 2+2+0 Z, Zk ZS / 3
KDMM / IEKPO Ekonomika podniku 2 2+1+0 Zp ZS / 3
KST / IJC+2 Jazyk C++ II 4 2+2+0 Z, Zk ZS / 3
KE / IPDAE Přenos dat a informací 4 2+2+0 Z, Zk ZS / 3
KE / IPSYE Přenosové systémy 5 2+2+0 Z, Zk LS / 3
KIT / IPNIN Podnikání na Internetu 4 2+2+0 Z, Zk LS / 3
KST / ICSHP Programování v .NET a C# 4 1+3+0 Z, Zk LS / 3

                            Student si vybere minimálně 1 z uvedených předmětů v každém semestru.   Nahoru

Volitelné předměty

prac./ zkr. př. předmět   kredity ECTS rozsah P+C+S ukončen   doporuč. sem./roč.
KIT / IDAS2 Databázové systémy II 5 2+3+0 Z, Zk ZS / 3
KIT / IWWW Návrh a tvorba WWW stránek  * 4 2+2+0 Z, Zk ZS / 3
KIT / IPS3 Počítačové sitě III  * 4 1+3+0 Z, Zk ZS / 3
KIT / IPS4 Počítačové sítě IV 4 1+3+0 Z, Zk LS / 3
KIT / ISPWE Správa webserveru 3 1+2+0 Z, Zk LS / 3
KRP / IROB Roboti 3 0+3+0 Zp ZS
KRP / IVPV Vývoj přírodních věd 1 2 2+0+0 Zp ZS
KRP / IDIFO Digitální fotografie 2 2+0+0 Zp LS
KIT / IVPH Vývoj počítačových her 3 1+2+0 Zp LS
KRP / IVPV2 Vývoj přírodních věd 2 2 2+0+0 Zp LS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studenti mají možnost zapsat si tělesnou výchovu dle nabídky Katedry tělovýchovy a sportu.

 

Předměty označené hvězdičkou (*) si je možné zapsat až po absolvování tzv. podmiňujících předmětů. Bližší informace o podmiňujících předmětech jsou specifikovány na internetu na adrese portal.upce.cz.   Zkratky:

  • ECTS - European Credit Transfer System
  • P - přednáška
  • C - cvičení
  • S - seminář
  • Zp - zápočet
  • Z - zápočet před zkouškou
  • Zk - zkouška
  • ZS - zimní semestr
  • LS - letní semestr

Nahoru