Témata bakalářských a diplomových prací

Příklady navrhovaných témat diplomových prací

  • Rozvody signálů pro fázovanou anténní soustavu primárního radiolokátoru: návrh rozvodů signálu k horizontálním řadám fázované anténní soustavy primárního přehledového radiolokátoru, kde amplitudy a fáze výstupních signálů musí odpovídat požadovanému rozložení. Návrh topologie rozvodů signálu vysílače, 1. a 2. MO a výběr typů homogenních vedení a typů děličů výkonu pro tyto rozvody. Podle podrobných specifikací rozvodů navrhne rozměry děličů a na zhotovených vzorcích ověří dosažené parametry měřením.
  • Monitor druhu pohybové aktivity osoby: návrh metod a algoritmů, které budou analyzovat pohyb osoby v budově. Komponenty snímající dílčí informace o pohybu umístěné na částech těla osoby nesmí osobu omezovat v pohybu. Funkce klíčových komponent a algoritmů bude ověřena pomocí dostupných vývojových kitů a vývojových prostředí. Algoritmy musí být použitelné pro real-time zpracování.
  • Návrh zařízení pro přenos obrazového signálu pro dálkově řízené modely: vytvoření systému přenosu obrazu z kamery nesené vzdáleným prostředkem do přijímací stanice. Řídicí systém do přenášeného obrazu zakomponuje informaci o nadmořské výšce, rychlosti a dalších parametrech z nesených čidel formou HUD1. Vytvoření vizualizačního SW pro ukládání informací. Návrh prototypu s vhodným procesorem a periferiemi.

Příklady obhájených diplomových prací

  • Dvojitý synchronní přijímač: návrh a konstrukce zařízení pro digitální záznam FM rozhlasu v rozsahu 88-108MHz. Záznam tvoří dva časově synchronizované kanály s přímým a odraženým signálem. Signál je konvertován na vhodnou mezifrekvenci. Šířka pásma sig. je 150kHz, dynamika mezi kanály min. 80dB.
  • Sběr dat z frekvenčně modulovaného radaru a jejich 3D zobrazení: návrh a realizace softwaru pro PC pro sběr dat z frekvenčně modulovaného radaru v reálném čase a zobrazení dat prostoru. Vytvoření 3D směrové charakteristiky radaru pomocí odrazů od přesně definovaného cíle. Realizace kalibrační procedury z důvodu vytváření mnoha vlastních odrazů signálu.
  • Zařízení pro detekci pohybu osob a vozidel: systém autonomních senzorů detekce osob a vozidel na křižovatce využitím mikrovln. senzorů pracujících na principu Dopplerova jevu. Senzory detekce vozidel umožňují měření rychlosti, senzory detekce osob zjišťují přítomnost osob. Senzory komunikují s centrálním prvkem bezdrátovou technologií až na 300m, na základě vyhodnocení signálů jsou vysílány povely pro elektronické dopravní značky.
Rozšířit fotografii: 
false