Nabídka specializovaných služeb Katedry elektrotechniky

Nabídka specializovaných služeb a výzkumně-vývojových činností Katedry elektrotechniky pokrývá oblasti komunikačních, radarových a senzorových systémů a jejich komponent.

Činnosti lze realizovat v rámci společných projektů, smluvním výzkumem nebo přímou objednávkou služeb za účelem vytvoření užitného vzoru nebo licence. 

 

Mikrovlnná technika

 • návrhy antén či anténních systémů pro různé aplikace
 • návrhy pasivních mikrovlnných prvků (filtry, děliče výkonu atd.)
 • návrhy vlnovodných dílů, odbočnic a přechodů
 • simulace mikrovlnných a anténních prvků v softwarovém prostředí CST Microwave Studio

 

Vývoj elektronických zařízení

 • vývoj a návrh elektronických zařízení a obvodů s možností prototypové výroby
 • aplikace mikroprocesorové techniky (AVR, Atmel, Altera)
 • návrh senzorů a senzorových systémů pro měření fyzikálních veličin včetně sběru a přenosu dat

 

Prototypová výroba

 • prototypová výroba na základě vlastních návrhů DPS
 • možnosti využití laserové jednotky pro přímé opracování mědi na DPS
 • pokovovací linky pro tvorbu pokovených otvorů na DPS
 • CNC frézy pro vrtání a mechanické opracování desek plošných spojů
 • laminační lis pro laminaci vícevrstvých desek plošných spojů (max. 4 vrstvé DPS)

 

Radiový monitoring

 • radiový monitoring (monitoring spektra) v pásmu od 8 kHz - 8 GHz v reálném čase
 • analýza a záznam signálů v pásmu od 8 kHz - 8 GHz
 • možnost venkovního měření s možností záznamu a následné analýzy signálů
 • analýza, klasifikace, demodulace a následné dekódování digitálních a analogových IF signálů v reálném čase

 

Zpracování signálů

 • analýza multimediálních signálů (audio, video)
 • analýza rádiových signálů
 • generování signálů na základě požadovaných vlastností a jejich ověření v pásmu od 1 MHz - 20 GHz
 • návrh analogových a digitálních filtrů 
 • návrh systémů využívajících pokročilých metod zpracování signálů v oblastech radarové, komunikační a senzorové techniky
 • vývoj algoritmů signálového zpracování pro různé aplikace
 • vývoj a návrh systémů využívajících DSP (Digitální Signálové Procesory) s možností paralelizace algoritmů 

 

Bezodrazová měřící komora

 • rozměry komory (D x Š x V) 6,5 m x 4,175 m x 2,275 m
 • předcertifikační měření
 • měření vyzařovacích charakteristik a impedančního přizpůsobení antén a anténních systémů
 • měření EMC
 • měření radarové odrazné plochy RCS (drony, UAV atd.)

 

Satelitní lokalizační systémy (GNSS - GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou)

 • aplikace GNSS v dopravních systémech (telematika, zabezpečovací technika apod.)
 • přesné (centimetrová přesnost) určování polohy na základě korekcí z referenční stanice

 

Ostatní služby

Služby spojené s využitím specializovaného laboratorního vybavení včetně odborné obsluhy (seznam vybavení - link)

 • Generátory signálu, funkční a arbitrary generátory, generátory šumu
 • Logické analyzátory
 • Obvodové analyzátory
 • Osciloskopy
 • Vysokorychlostní kamera, termokamera

Konzultace v oblastech

 • Radiotechnické systémy - radarové a komunikační systémy
 • Zpracování signálu
 • Paralelní výpočty (vývoj algoritmů a jejich aplikace)
 • Mikroprocesorová technika
 • Senzorová technika
 • Satelitní navigační systémy
 • RFID aplikace
 • Mikrovlnná technika

 

Kurzy celoživotního vzdělávání v oborech:

 • Elektrotechnika a elektronika 
 • Zpracování signálu – komunikační, obrazové a akustické systémy
 • Počítačové sítě
 • Elektronické součástky a materiály
 • Komunikační systémy
 • Radarové systémy
 • Mikrovlnná technika
   
false
Rozšířit fotografii: 
false