Výzkum a vývoj

Vědecko-výzkumné a rozvojové projekty

V této sekci jsou uvedeny vědecko-výzkumné, rozvojové, studentské a jiné projekty či granty. Pod jednotlivými odkazy jsou uvedeny detailní informace k projektům/grantům.

Vědecko-výzkumná témata studentů doktorského studia

  V této sekci jsou uvedeny prezentace vědeckých a výzkumných témat studentů doktorského studia.

  Stáže

  V této sekci jsou uvedeny vybranné stáže pracovníků a doktorandů katedry.

  • Chmelař Pavel, University of Portsmouth, England, topics: Vision Based Fire/Smoke Detection Systems
  • Mandlík Michal,University of Hull, Faculty of Science, England, topics: Signálové zpracovaní a odhad polohy letadla za pomoci multistatického radaru na bázi klasického radaru, 2012
  • Pidanič Jan: Indian Institute of Technology, Guwahati, 2012, topics: Detection of multiple targets by a multistatic radar
  • Pidanič Jan: Instituto Politécnico de Bragança, 2011, topics: Parallel programming Technigue
  • Pidanič Jan: University of Indonesia, Faculty of Computer Science, 2014, topics: Optimization of Probability Hypothesis Density Function method for target association
  • Pola Marek, Indian Institute of Technology Guwahati, 2011
  • Shejbal Tomáš, Northumbria University, Newcastle, 2014, topics: Indirect holographic techniques
  • Shejbal Tomáš, 5th International Summer School on Radar/SAR, Rollandseck, Germany, 2013