Projektová činnost

Seznam všech projektů na Fakultě elektrotechniky a informatiky lze nalézt na této stránce

Popis vybraných projektů s účastí akademických pracovníků katedry elektrotechniky

 

Výzkum a vývoj inteligentního systému pro řízení tepelné úpravy potravin

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Program: Aplikace
Období realizace: 07/2020 - 12/2022
Pracoviště: Fakulta elektrotechniky a informatiky - Katedra řízení procesů
Hlavní řešitel: Honc Daniel
Spoluřešitelé: Dobrovolný Martin | Dvořák Miroslav | Havlíček Libor | Kupka Libor
Popis: Výzkum a vývoj inteligentní IoT elektronického jednotky, které jako přídavné zařízení kuchyňského nádobí umožňuje řízení a automatizaci tepelné úpravy potravin, promítající se nejen do vysokého komfortu přípravy potravin, ale i do oblasti zvýšení kvality života hendikepovaných osob.


 

Univerzální programovatelný obrazový senzor

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Program: Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2
Období realizace: 02/2020 - 08/2021
Pracoviště: Fakulta elektrotechniky a informatiky - Katedra elektrotechniky
Hlavní řešitel: Dobrovolný Martin
Spoluřešitelé: Roleček Jiří
Popis: Autonomní programovatelný obrazový snímač s těsnou vazbou s integrovaným řídícím procesorem a obrazovou pamětí. Senzor umožní implementaci algoritmů zpracování obrazu v reálném čase při zachování požadavku na nízkou cenu a jeho replikovatelnost. Při vývoji budou využity dosažené výsledky členů řešitelského týmu v oblasti vývoje vestavěných zařízení. Obrazový senzor zefektivní automatizaci průmyslových procesů. Licence k výrobě zařízení budou nabídnuty k pronájmu. Trh není geograficky omezen.


 

Vrstva EGNSS s vysokou integritou pro multimodální ekologickou dopravu - HELMET

Poskytovatel: Evropská unie
Program: HORIZON 2020
Období realizace: 01/2020 - 12/2021
Pracoviště: Fakulta elektrotechniky a informatiky - Výzkumné centrum FEI
Hlavní řešitel: Filip Aleš
Spoluřešitelé: Holík Filip | Němec Zdeněk
Popis: Návrh projektu HELMET je zaměřený na využití satelitních navigačních signálů EGNSS ( EGNOS a Galileo) s cílem poskytnout služby určení polohy vozidel s vysokou přesností a integritou bezpečnosti pro ekologickou a bezpečnou mobilitu. Hlavním cílem je vyvinout multimodální vrstvu pro monitorování integrity na základě EGNSS a dalších senzorů s uplatněním pro zabezpečení a řízení vlaků, samořiditelné / autonomní automobily, drony, atd. Součástí projektu bude rovněž ověření navržené koncepce formou laboratorních a provozních testů. V projektu bude využit synergický efekt mezi jednotlivými druhy pozemní dopravy. Předpokládá se, že výsledky projektu budou uplatněny při přípravě mezinárodních standardů, například v rámci RTCM SC-134. Další informace o projektu https://cordis.europa.eu/project/rcn/226166/factsheet/en


 

Vývoj bezkontaktní technologie pro inteligentní ochranu zájmových prostor

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program: INTER-ACTION
Období realizace: 01/2020 - 12/2022
Pracoviště: Fakulta elektrotechniky a informatiky - Katedra elektrotechniky
Hlavní řešitel: Pidanič Jan
Spoluřešitelé: Doležel Petr | Honc Daniel | Juryca Karel | Němec Zdeněk | Štursa Dominik
Popis: Cílem tohoto projektu je aplikačně zaměřený vývoj bezdotykové technologie s prvky umělé inteligence, která bude využita pro návrh moderních elektronických a komunikačních systémů využitelných v inteligentních detekčních systémech pro ostrahu rozsáhlých zájmových prostor. Hlavním cílem projektu je detekovat, identifikovat a klasifikovat objekty různých velikostí pomocí v současnosti dostupných rádiových senzorů, obrazových a optických senzorů.


 

Spolupráce Univerzity Pardubice a aplikační sféry v aplikačně orientovaném výzkumu lokačních, detekčních a simulačních systémů pro dopravní a přepravní procesy (PosiTrans)

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Období realizace: 10/2018 - 06/2022
Pracoviště: Fakulta elektrotechniky a informatiky - Oddělení pro vědu a výzkum FEI
Hlavní řešitel: Doležel Petr
Spoluřešitelé: Bažant Michael | Bendová Monika | Beránková Věra | Brandejský Tomáš | Bulíček Josef | Chocholáč Jan | Fikejz Jan | Filip Aleš | Fišer Ondřej | Honc Daniel | Hruška Roman | Hyršlová Jaroslava | Juryca Karel | Kavička Antonín | Kučera Tomáš | Machalík Stanislav | Mužáková Galina | Nachtigall Petr | Pidanič Jan | Růžičková Lucie | Sommerauerová Dana | Tischer Erik | Zálabský Tomáš | Široký Jaromír | Šourek David | Štursa Dominik
Popis: Cílem projektu je posílení a rozvoj spolupráce mezi sektory výzkumné organizace a aplikační sférou v hradecko-pardubické aglomeraci ve specializacích oborů elektrotechniky, informatiky a dopravních systémů.


 

System Suitability Study for Train Positioning Using GNSS in ERTMS in 2020

Poskytovatel: European Space Agency
Program: Navigation and Innovation Support Programme
Období realizace: 09/2018 - 05/2020
Pracoviště: Fakulta elektrotechniky a informatiky - Výzkumné centrum FEI
Hlavní řešitel: Filip Aleš
Popis: Cílem této studie je posoudit využitelnost současné generace geostacionární překryvné vrstvy SBAS pro další rozvoj evropského systému řízení železničního provozu (ERTMS) s virtuální balízou detekovanou na základě GNSS. Tato aktivita je zaměřena na současnou generaci evropského systému SBAS , tj. EGNOS v2 (jen pro GPS L1) a zahrnuje následující hlediska:

  • posouzení a konsolidace požadavků, včetně předpokladů, pro detekci virtuální balízy v rámci ERTMS na základě GNSS;
  • analýza vhodnosti použití současného systému EGNOS pro jeho využití v ERTMS, která potvrdí reálnost současné dispozice systému, a
  • analýza přijatelnosti stávajícího důkazu bezpečnosti pro EGNOS z hlediska vzájemného uznání železničními orgány pro bezpečnost, která bude provedena nezávislým hodnotitelem bezpečnosti.

Další informace o projektu zde: https://navisp.esa.int/project/details/40/show


 

Mikrovlnný výkonový zesilovač

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Program: TRIO (2016-2021)
Období realizace: 12/2017 - 07/2020
Pracoviště: Fakulta elektrotechniky a informatiky - Katedra elektrotechniky
Hlavní řešitel: Bezoušek Pavel
Spoluřešitelé: Roleček Jiří | Zálabský Tomáš
Popis: Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj inovovaného řešení mikrovlnného zesilovače pro aplikaci v přehledových radarech, určených ke sledování letového provozu. Cílem projektu je zhotovený, oživený a validovaný autonomní blok modulárního mikrovlnného výkonového zesilovače.


 

Systém pro detekci malých létajících objektů v oblasti letiště

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Program: TRIO (2016-2021)
Období realizace: 09/2016 - 08/2019
Pracoviště: Fakulta elektrotechniky a informatiky - Katedra elektrotechniky
Hlavní řešitel: Bezoušek Pavel
Spoluřešitelé: Matoušek David | Pidanič Jan
Popis: Výzkum a vývoj funkčního vzoru systému pro detekci malých létajících objektů, jakými jsou například bezpilotní letouny (UAV, drony) nebo meteorologické balóny, v oblasti letiště a blízkém okolí. Systém je určen pro civilní i vojenské užití. Integrace do bezpečnostních systémů letiště. Digitální zpracování přijatých signálů využívá nejmodernější technologie a nejnovější součástkovou základnu programovatelných hradlových polí (FPGA) a umožňuje rozšiřování funkcionality s minimálními nároky na fyzické modifikace obvodů.


 

Využití moderních mikroelektronických prvků ke zvýšení užitných vlastností primárního radaru

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Program: TRIO (2016-2021)
Období realizace: 09/2016 - 08/2019
Pracoviště: Fakulta elektrotechniky a informatiky - Katedra elektrotechniky
Hlavní řešitel: Bezoušek Pavel
Spoluřešitelé: Juryca Karel | Pidanič Jan | Roleček Jiří
Popis: Vývoj univerzální FPGA platformy pro rychlé zpracování radarového signálu pokročilými metodami. Vývoj nových metod a algoritmů digitálního zpracování přijatých radarových signálů pro adaptivní odstraňování zkreslení a pro potlačení nežádoucích odrazů s komplikovaným dopplerovským spektrem (například odrazů od větrných elektráren). Zlepšení dosahu a detekčních schopností zejména vzdálenějších cílů se sníženou odraznou plochou prostřednictvím zvýšení výkonu radaru a zlepšením kvality a účinnosti komprese impulzu. Sloučení požadavků provozu koncové řízené oblasti (TMA) a přehledu (SRE). Využití nejmodernějších technologií, včetně nové FPGA platformy pro rychlé datové přenosy.


 

Pasivní zaměřovač pro zabezpečení a zvýšení přesnosti ADS-B/MLAT systémů

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Program: TRIO (2016-2021)
Období realizace: 07/2016 - 12/2019
Pracoviště: Fakulta elektrotechniky a informatiky - Katedra elektrotechniky
Hlavní řešitel: Bezoušek Pavel
Spoluřešitelé: Zálabský Tomáš
Popis: Cílem projektu je vyvinout funkční vzor pozemní stanice pro pasivní určení elevace a azimutu letadel, vybavených palubním odpovídačem. Zařízení, založené na adaptivních mnohasvazkových a MIMO anténních systémech, využívající nejmodernější technologie mikroelektronických součástek včetně nejnovější generace programovatelných hradlových polí (FPGA) poskytne nezávislý zdroj informace o vzdušném prostoru, zvýší užitné vlastnosti současných pasivních přehledových systémů (např. ADS-B, MLAT) prostřednictvím validace směru příchodu signálu a dále zvýší přesnost multilateračních systémů (MLAT) nezávislým měřením výšky cíle. Zařízení výrazně přispěje k překonávání technických úskalí zavádění systému ADS-B jako hlavní navigační technologie budoucnosti. Těmito úskalími jsou především rušení (jamming) příjmu satelitního navigačního signálu palubními prostředky a úmyslné podvrhování nesprávné polohy letadla v ADS-B zprávách (spoofing). Konstrukční řešení bude umožňovat umístění ve venkovním prostředí i použití zařízení v mobilních sestavách.


 

RHINOS - Railway High Integrity Navigation Overlay System will define a GNSS-based system to support the localization of trains respecting the challenging requirements of the railway safety standards

Poskytovatel: Evropská unie
Program: HORIZON 2020
Období realizace: 01/2016 - 10/2017
Pracoviště: Fakulta elektrotechniky a informatiky - Katedra elektrotechniky
Hlavní řešitel: Němec Zdeněk
Spoluřešitelé: Filip Aleš
Popis: RHINOS aims at increasing the use of EGNSS to support the safety-critical train localization function for train control in emerging regional and global markets. RHINOS adds value to EGNSS by leveraging the results from prior or existing projects, and develops a Railway High Integrity Navigation Overlay System to be used by the rail community. RHINOS pillar is the GNSS infrastructure realized for the aviation application with additional layers that meet the rail requirements in the difficult railway environments. RHINOS will feature an international cooperation with the Stanford University that has been involved in the aviation application since the birth of the GPS, gaining an undeniable knowledge of the GNSS performance and high-integrity applications. The ambition is a positive step beyond the proliferation of GNSS platforms, mainly tailored for regional applications, to favor a global solution to release the potential benefits of the EGNSS in the fast growing train signaling world market. The RHINOS work programme includes the investigation of candidate concepts for the provision of the high integrity needed to protect the detected position of the train, as required by the train control system application. The EGNSS (GALILEO and EGNOS) plus GPS and WAAS constitute the reference infrastructure that is available world-wide. Moreover, local augmentation elements, ARAIM techniques and other sensors on the train are the add-on specific assets for mitigating the hazards due to the environmental effects which dominate the rail application. A further objective of RHINOS is to contribute to the definition of a standard for the Railway High Integrity Navigation Overlay System leveraging on the EUUS Cooperation Agreement on ARAIM. The RHINOS dissemination plan includes three specific Workshops with the rail and satellite stakeholders, at Stanford University for the US community, in Roma for the Western European community and in Prague for the Eastern European community.


 

Funkční vzor pozemního dotazovače pro MSSR

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Program: Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA - 4. veřejná soutěž
Období realizace: 07/2014 - 12/2017
Pracoviště: Fakulta elektrotechniky a informatiky - Katedra elektrotechniky
Hlavní řešitel: Bezoušek Pavel
Spoluřešitelé: Němec Zdeněk
Popis: Hlavním cílem programového projektu je výzkum a vývoj funčního vzoru hardwarové platformy a firmwaru pozemního dotazovače. Výsledný systém bude schopen vysílat dotazy a přijímat a zpraocvávat odpovědi v módech 1, 2, 3/A, B, C, D a S.


 

Systém pro monitorování a detekci - SYMOD

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Program: Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA - 4. veřejná soutěž
Období realizace: 07/2014 - 06/2017
Pracoviště: Fakulta elektrotechniky a informatiky - Katedra elektrotechniky
Hlavní řešitel: Bezoušek Pavel
Spoluřešitelé: Dobrovolný Martin | Matoušek David | Němec Zdeněk
Popis: Cílem projektu je realizace osobního systému pro monitorování životních funkcí a monitorování prostředí, ve kterém se vyskytuje osoba chráněná systémem.


 

Funkční vzor pozemního přijímače ADS-B a MLAT

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Program: Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA - 4. veřejná soutěž
Období realizace: 07/2014 - 06/2016
Pracoviště: Fakulta elektrotechniky a informatiky - Katedra elektrotechniky
Hlavní řešitel: Bezoušek Pavel
Spoluřešitelé: Němec Zdeněk
Popis: Hlavním cílem projektu je výzkum a vývoj funkčního vzoru hardwarové platformy, firmwaru a softwarového zpracování pozemního přijímače ADS-B a MLAT. Výsledný systém bude schopen přijímat, zpracovávat a vyhodnocovat zprávy vysílané leteckými palubními odpovídači. Zařízení bude fungovat samostatně, v kombinaci s primárním a sekundárním přehledovým radiolokátorem, nebo jako součást multilateračního systému.

false
Rozšířit fotografii: 
false