Seznam vyučovaných předmětů

Bakalářské studium:

Studijní obor: Komunikační a mikroprocesorová technika

Studijní program: Elektrotechnika a informatika

Standardní doba studia: 3 roky

Forma: Prezenční

Kreditní limit: 180

Magisterské studium:

Studijní obor:  Komunikační a řídicí technologie

Studijní program:  Elektrotechnika a informatika

Standardní doba studia: 2 roky

Forma: Prezenční

Kreditní limit: 120