Laboratoř zpracování videa a obrazu (room EL 204)

Laboratorní vybavení:
 • Přenosný osciloskop U1604B (40MHz/200Ms, 2ch, 125k)
 • Přenosný osciloskop USB U1604B (200MHz/1Gs, 2ch, RAM 32M)
 • Color High Resolution Machine Vision Camera basler scA1300-32gc (180x960/32fps, GigE)
 • Vývojové kity:
  • 7x OLIMEX SAM9-L2960
  • 2x BeagleBoard: BeagleBoard-xM
  • 1x IPT-BF537
  • 6x OLIMEX SAM9-L2961
  • 3x OLIMEX LPC-2478-STK
  • 3x OLIMEX LPC-E2468
  • 1x Ti eZ430-Chronos
Softwarové vybavení:    
 • Analyzační SW VirtualDUB
 • Octave, Scilab
 • basler pylon sdk
Činnosti:
 • Výběr řešených projektů, či jejich částí:
  •   DIGIREP – Digitální opakovač
  •   SGS – Výzkum metod zpracování zvukových a obrazových signálů
  •   TIP MICROTECH – RFID čtečka
  •   SGS - Výzkum metod zpracování zvukových a obrazových signálů
 • Aktuálně řešená problematika:
  •   Interakce člověka s počítačem prostřednictvím vyhodnocování směru pohledu lidského oka
  •   Problematika autonomního mapování třírozměrných intra a extravilánů prostřednictvím vizuální informace
  •   Systém automatické lokace a sledování pohybu osob na základě vizuální identifikace (předpokládané řešení 2012+)
 • Výběr aktuálně řešených závěrečných prací:
  •   Řešení problematiky dálkového bezdrátového přenosu obrazového signálu, diplomový projekt
  •   Vývoj HW pro optické rozpoznávání polohy objektů, bakalářský projekt)
  •   Rozpoznávání okrajů vozovky pro systémy autonomního vedení vozidel, diplomový projekt)