Setkejte se s National Instruments na půdě Univerzity Pardubice

Setkejte se s National Instruments na Univerzitě Pardubice. Zveme Vás na seminář věnovaný využití grafi ckého vývojového prostředí LabVIEW pro měřicí aplikace.

téma semináře: Vývojové prostředí LabVIEW pro měřicí aplikace

Termín: 25. března 2014

Kontakt: zdenek.nemec@upce.cz

Informace: pozvánka