FRVŠ - projekty řešené v roce 2006-2013

FRVŠ - projekty řešené v roce 2013

Název projektu

Číslo projektu

Řešitel

Období realizace

Inovace předmětů zaměřených na operační systémy

FRVS/2013/853

Kysela Jiří, Ing., Ph.D.

1-12/2013

Inovace předmětů zaměřených na výuku elektronických součástek a jejich aplikací

FRVS/2013/1152

Němec Zdeněk, Ing., Ph.D.

1-12/2013

Inovace předmětů zaměřených na výuku umělé inteligence

FRVS/2013/63

Škrabánek Pavel, Ing., Ph.D.

1-12/2013

Inovace technického předmětu Zpracování obrazu

FRVS/2013/1272

Rozsíval Pavel, Ing.

1-12/2013

FRVŠ - projekty řešené v roce 2012

Název projektu

Číslo projektu

Řešitel

Období realizace

Inovace výuky technických prostředků automatizace

FRVS/2012/878

Havlíček Libor, Ing., Ph.D.

1-12/2012

Podpora zavedení nového specializovaného předmětu: Programování vestavěných aplikací

FRVS/2012/883

Dobrovolný Martin, Ing., Ph.D.

1-12/2012

Tvorba nového předmětu Laboratorní cvičení z oboru I zaměřeného na praktickou výuku automatizace

FRVS/2012/313

Kupka Libor, Ing., Ph.D.

1-12/2012

Zavedení nových softwarových a hardwarových nástrojů ve výuce osobních počítačů

FRVS/2012/337

Macháček Miloslav, Ing., Ph.D.

1-12/2012

Zavedení nových softwarových nástrojů ve výuce Grafické editory a Základy multimediálních technologií

FRVS/2012/1306

Kopecký Zbyněk, Ing.

1-12/2012

Zavedení nových softwarových technologií do výuky předmětů Numerické metody optimalizace a Aplikovaná matematika

FRVS/2012/1122

Rak Josef, RNDr., Ph.D.

1-12/2012

Zavedení předmětu Paralelní programování

FRVS/2012/1139

Pidanič Jan, Ing., Ph.D.

1-12/2012

FRVŠ - projekty řešené v roce 2011

Název projektu

Číslo projektu

Řešitel

Období realizace

Inovace výuky automatického řízení a měření neelektrických veličin

FRVS/2011/1746

Havlíček Libor, Ing., Ph.D.

1-12/2011

Inovace výuky zaměřené na návrh optických komunikačních systémů

FRVS/2011/1947

Štěpánek Ladislav, Ing.

1-12/2011

Inovace výuky zaměřené na výuku modulačních metod

FRVS/2011/1552

Němec Zdeněk, Ing., Ph.D.

1-12/2011

Vybavení laboratoře zaměřené na rádiovou komunikační techniku

FRVS/2011/1554

Němec Zdeněk, Ing., Ph.D.

1-12/2011

Zavedení nových softwarových nástojů ve výuce předmětu Systémy Computer-aided design

FRVS/2011/1633

Karamazov Simeon, prof. Ing., Dr.

1-12/2011

Zavedení vývoje mobilní aplikací v Javě ve výuce informačních technologií

FRVS/2011/1548

Čegan Lukáš, Ing., Ph.D.

1-12/2011

FRVŠ - projekty řešené v roce 2010

Název projektu

Číslo projektu

Řešitel

Období realizace

Inovace výuky zaměřené na senzory a měření neelektrických veličin

FRVS/2010/2625

Rozsíval Pavel, Ing.

1-12/2010

Laboratoř operačních systémů a pokročilých serverových aplikací

FRVS/2010/521

Karamazov Simeon, prof. Ing., Dr.

1-12/2010

Rozšíření výuky předmětu Základy číslicové techniky

FRVS/2010/1798

Marek Josef, Ing., CSc.

1-12/2010

Tvorba cvičení k předmětu Počítačové sítě2 a Počítačové sítě3

FRVS/2010/1099

Fidler Tomáš, Ing.

1-12/2010

Vybavení laboratoře sdělovací techniky pro výuku digitálních modulací a rádiových komunikačních systémů

FRVS/2010/1636

Bezoušek Pavel, prof. Ing., CSc.

1-12/2010

Zavedení nových softwarových nástrojů ve výuce předmětu Počítačová grafika 3D a grafická API

FRVS/2010/2154

Karamazov Simeon, prof. Ing., Dr.

1-12/2010

FRVŠ - projekty řešené v roce 2009

Název projektu

Číslo projektu

Řešitel

Období realizace

Síťová laboratoř pokročilých síťových technologií

FRVS/2009/820

Šotek Karel, prof. Ing., CSc.

1-12/2009

FRVŠ - projekty řešené v roce 2008

Název projektu

Číslo projektu

Řešitel

Období realizace

Inovace předmětů zaměřených na telekomunikační přenosové systémy a sdělovací zařízení

FRVS/2008/2499

Bezoušek Pavel, prof. Ing., CSc.

1-12/2008

Laboratoř sdělovací techniky

FRVS/2008/2197

Bezoušek Pavel, prof. Ing., CSc.

1-12/2008

Zavedení praktických nástrojů podnikové informatiky - modelování a optimalizace podnikových procesů ve výuce IT

FRVS/2008/2340

Holá Jana, doc. Ing., Ph.D.

1-12/2008

FRVŠ - projekty řešené v roce 2007

Název projektu

Číslo projektu

Řešitel

Období realizace

Zavedení praktických nástrojů grafického designu ve výuce informačních technologií

FRVS/2007/2259

Bezoušek Pavel, prof. Ing., CSc.

1-12/2007

FRVŠ - projekty řešené v roce 2006

Název projektu

Číslo projektu

Řešitel

Období realizace

Zavedení praktické výuky do předmětů zaměřených na návrh elektronických zařízení

FRVS/2006/3397

Bezoušek Pavel, prof. Ing., CSc.

1-12/2006