Proděkan pro vědu a výzkum

Obrázek uživatele doc. Ing. Petr Doležel, Ph.D.

doc. Ing.
Petr
Doležel
,
Ph.D.


Fakulta elektrotechniky a informatiky

petr.dolezel@upce.cz
466 037 450, 466 037 504