Ing. Jan Panuš, Ph.D. | Faculty of Electrical Engineering and Informatics

Ing. Jan Panuš, Ph.D.

Ing. Jan Panuš, Ph.D.'s picture

Contacts

+420
466 036 461
jan.panus@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-3190-7310

Workplace

Faculty of Electrical Engineering and Informatics
Department of Information Technology (60110)

Vedoucí
head
Odborný asistent
assistant professor
Copy link to clipboard
Office hours:
Wednesday: 
13:00 - 14:00
,
Thursday: 
10:00 - 11:00
Consultations:
Wednesday: 
13:00 - 14:00
,
Thursday
10:00 - 11:00 -
Consultation possible after prior agreement with teacher
Předmět (Rok) Role
KIT/BALGO (2022) G PR CV -
KIT/BAVSE (2022) G PR CV SE
KIT/BMTA (2022) G PR CV -
KIT/BOPE1 (2022) G - - SE
KIT/BOPE2 (2022) G - - SE
KIT/BPAL (2022) G - - -
KIT/BTWA1 (2022) G - - -
KIT/BTWA2 (2022) G - - -
KIT/BTWA3 (2022) G - - -
KIT/BZALG (2022) G - - -
KIT/BZPO (2022) G - - -
KIT/IMTA (2022) G - - -
KIT/IOPEX (2022) G - - -
KIT/IOPE2 (2022) G - - -
KIT/IZBPR (2022) - - CV -
KIT/KAVSE (2022) G - - SE
KIT/ZZALG (2022) G - - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
PANUŠ, J. - ŠIMÁČEK, D. Machine learning applications for mobile devices. In Zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie Globalizácia a jej sociálno - ekonomické dôsledky ´15. Žilina: Žilinská univerzita, 2022. s. 1-7 s. ISBN 978-80-554-1102-6.
PANUŠ, J. SOCIAL NETWORK ANALYSIS OF POLITICIAN STATEMENTS ON SOCIAL NETWORKS. In DIVAI 2020 - 13th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2020. s. 553-561 s. ISBN 978-80-7598-841-6.
PANUŠ, J. - HAJNÝ, J. Exponential random grahp model as tool for analyzing of international trade. In Globalization and Its Socio-Economics Consequences. 18th International Scientific Conference : proceedings. Žilina: Žilinská univerzita, 2018. s. 1748-1754 s. ISBN 978-80-8154-249-7.
KANTOROVÁ, K. - JONÁŠOVÁ, H. - PANUŠ, J. The use of cluster analysis for market segmentation of candidates for higher education as a tool for effective communication targeting universities in the Czech republic. In Proceedings of the 12th International Scientific Conference ‘Public Administration 2018’. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. s. 81-93 s. ISBN 978-80-7560-161-2.
KANTOROVÁ, K. - JONÁŠOVÁ, H. - PANUŠ, J. - LIPKA, R. A Study of Generation Z from the Communication Perspective of Universities Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2017, vol. 24, no. 40, s. 83-94. ISSN: 1211-555X.
PANUŠ, J. - DYMÁKOVÁ, A. Random Graph Models Utilization for Economics Purposes. In Proceedings of the International Conference on Computer-Human Interaction Research and Applications CHIRA 2017. Porto: SciTePress - Science and Technology Publications, 2017. s. 230-234 s. ISBN 978-989-758-267-7.
PANUŠ, J. - JONÁŠOVÁ, H. - KANTOROVÁ, K. - HORÁČKOVÁ, K. - DOLEŽALOVÁ, M. Customer segmentation utilization for differentiated approach.. In Proceedings of the international conference on information and digital technologies 2016. New York: IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), 2016. s. 227-233 s. ISBN 978-1-4673-8860-3.
PANUŠ, J. A DISCUSSION OF RANDOM GRAPH MODELS UTILIZATION FOR GLOBAL STRATEGIC MANAGEMENT. In Globalization and Its Socio-Economic Consequences 16th International Scientific Conference Globalization and Its Socio-Economic Consequences Proceedings. Žilina: Žilinská univerzita, 2016. s. 1628-1634 s. ISBN 978-80-8154-191-9.
PANUŠ, J. - KANTOROVÁ, K. - JONÁŠOVÁ, H. Communication media in the aspect of Competitive intelligence of selected University - research of Pardubice University. In Proceedings of the 20th International Conference Current Trends in Public Sector Research. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 266-274 s. ISBN 978-80-210-8082-9.
JONÁŠOVÁ, H. - PANUŠ, J. Students’ behavior on internets social networks as a base for e-learning tools.. In Proceedings of the International Conference on Information and Digital Technologies 2015. New York: IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), 2015. s. 286-290 s. ISBN 978-1-4673-7186-5.
JONÁŠOVÁ, H. - PANUŠ, J. - PELINKA, O. Porovnání nástrojů pro analýzu sociálních sítí.. In Zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie Globalizácia a jej sociálno - ekonomické dôsledky ´15. Žilina: Žilinská univerzita, 2015. s. 51 s. ISBN 978-80-554-1102-6.
JONÁŠOVÁ, H. - PANUŠ, J. - PELINKA, O. Porovnání nástrojů pro analýzu sociálních sítí. In Globalization and its Socio-Economic Consequences: 15th International Scientific Conference Proceedings. Žilina: Žilinská univerzita, 2015. s. 274-282 s. ISBN 978-80-8154-145-2.
PANUŠ, J. - JONÁŠOVÁ, H. Internet Social Networks and Generation Y at Faculty of Economics and Administration, University of Pardubice. In DIVAI 2014 10th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics Conference proceedings. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2014. s. 155-163 s. ISBN 978-80-7478-497-2.
PANUŠ, J. - JONÁŠOVÁ, H. Analýza výpůjček knih v univerzitní knihovně Univerzity Pardubice studenty Fakulty ekonomicko-správní Aula, 2013, vol. 21, no. 2, s. 70-84. ISSN: 1210-6658.
JONÁŠOVÁ, H. - PANUŠ, J. - MICHÁLEK, K. Analýza využití sociálních sítí studenty Fakulty ekonomicko správní. In Systémy složité a zjednodušené. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. 9 s. ISBN: 978-80-7395-572-4.
PANUŠ, J. - JONÁŠOVÁ, H. - MICHÁLEK, K. Using cluster analysis for the study of Generation Y behavior at the University of Pardubice Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2012, vol. 18, no. 24, s. 90-101. ISSN: 1211-555X.
PANUŠ, J. - JONÁŠOVÁ, H. - MICHÁLEK, K. Možné využívání nových trendů komunikace ve vysokoškolském vzdělávání Aula, 2012, vol. 20, no. 1, s. 78-92. ISSN: 1210-6658.
PANUŠ, J. - JIRAVA, P. - SVOBODA, M. - BARTŮŇKOVÁ, K. Vybrané kapitoly z oblasti využití paralelizace v problémech veřejné správy. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. 100 s. ISBN: 978-80-7395-559-5.
PANUŠ, J. Design of parallel algorithm for travelling salesman problem. In Proceedings of the 3rd International conference on Applied Informatics and Computing Theory (AICT '12). Atény: WSEAS Press, 2012. s. 270-274 s. ISBN 978-1-61804-130-2.
PANUŠ, J. Umělá sociální síť. 2012, http://projekty-usii.upce.cz/soubory/vytvoreny_software/panus/2013/ArtSocSit.zip.
PANUŠ, J. Software pro výpočet lokálních optim pomocí vybraných metod stochastické optimalizace. 2012, http://projekty-usii.upce.cz/soubory/projekty/gacr/gacr_gpp403_10_p334_panus/HillClimbing.zip.
PANUŠ, J. Software pro výpočet problému obchodního cestujícího pomocí paralelizace.. 2012, http://projekty-usii.upce.cz/soubory/projekty/gacr/gacr_gpp403_10_p334_panus/WindowsApplication1.zip.
PANUŠ, J. Analýza sociálních sítí - využití v praxi Aktuální otázky sociální politiky - teorie a praxe, 2011, vol. 1, no. 5, s. 88-93. ISSN: 1804-9095.
PANUŠ, J. Utilization of Modified Simulating Annealing as a Tool for Parallel Computing. In Recent Researches in Applied Informatics and Remote Sensing. Atény: WSEAS Press, 2011. s. 30-34 s. ISBN 978-1-61804-039-8.
PANUŠ, J. Utilization of Modified Local Search as a Tool for Parallel Computing International journal of applied mathematics and informatics, 2010, vol. 4, no. 1, s. 66-72. ISSN: 2074-1278.
PANUŠ, J. - PIRKL, J. Testing of Oracle Database Utilization International journal of applied mathematics and informatics, 2010, vol. 4, no. 1, s. 58-64. ISSN: 2074-1278.
PANUŠ, J. - PIRKL, J. Influence of Oracle hints on query execution. In Selected Topics in Applied Computer Science. Atény: WSEAS Press, 2010. s. 490-495 s. ISBN 978-960-474-231-8.
PANUŠ, J. Utilization of hybrid local search algorithm for parallel computing. In Development, Energy, Environment, Economics. Atény: WSEAS Press, 2010. s. 373-377 s. ISBN 978-960-474-253-0.
PANUŠ, J. Parallel Computing for Modified Local Search. In Selected Topics in Applied Computer Science. Atény: WSEAS Press, 2010. s. 508-513 s. ISBN 978-960-474-231-8.
PANUŠ, J. Výuka předmětu Základy algoritmizace na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. In Sborník abstraktů z mezinárodní odborné pedagogicky zaměřené konference Informatika XXIII/2010. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2010. s. 89-90 s. ISBN 978-80-7375-394-8.
PANUŠ, J. Předmět Základy algoritmizace na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. In Sborník abstraktů z mezinárodní odborné pedagogicky zaměřené konference Informatika XXII/2009. Brno: Konvoj, spol. s r.o., 2009. s. 74-75 s. ISBN 978-80-7302-152-8.
PANUŠ, J. - HUB, M. - TOMEŠ, M. Výuka objektových programovacích jazyků na FES - UPA. In Sborník abstraktů z mezinárodní odborné pedagogicky zaměřené konference Informatika XXII/2009. Brno: Konvoj, spol. s r.o., 2009. s. 76-77 s. ISBN 978-80-7302-152-8.
PANUŠ, J. Evolutionary Algorithms in Optimization´s Problems of Public Administration (Theses of the Dissertation). Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. 31 s. ISBN: 978-80-7395-122-1.
PANUŠ, J. Problém obchodního cestujícího pomocí algoritmu penalizovaného prohledávání. In Sborník příspěvků z konference Modelování a rozhodování ve veřejné správě. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 64-69 s. ISBN 978-80-7395-119-1.
PANUŠ, J. Aplikace metody penalizovaného lokálního prohledávání. In Sborník abstraktů - Veřejná správa 2008. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 1-5 s. ISBN 978-80-7395-108-5.
PANUŠ, J. Vliv parametru λ na chod algoritmu penalizačního lokálního prohledávání Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2007, vol. 1, no. 12, s. 150-157. ISSN: 1211-555X.
ŠIMONOVÁ, S. - PANUŠ, J. Stochastic optimization methods for the investment strategy WSEAS Transactions on Mathematics, 2007, vol. 6, no. 1, s. 111-117. ISSN: 1109-2769.
ŠIMONOVÁ, S. - PANUŠ, J. Genetic algorithms for optimization of thematic clusters. In Eurocon 2007 - IEEE Catalog Number: 07EX1617C. Varšava: Warsaw University of Technology, 2007. s. 1-6 s. ISBN 1-4244-0813-X.
PANUŠ, J. Komparace vybraných stochastických optimalizačních algoritmů. In Aktuální otázky rozvoje regionů 2007. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 1-5 s. ISBN 978-80-7194-978-7.
PANUŠ, J. Using an aspiration criterion and lambda parameter for local search algorithms. In The 7th Annual Ph.D. Conference IMEA 2007 (Conference Paper Abstracts). Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 1-5 s. ISBN 978-80-7194-965-7.
ŠIMONOVÁ, S. - PANUŠ, J. Measurability of evaluative criteria used by optimization methods. In Preoceedings. of Conference on Computional, Intelligence, Man-Machine Systems and Cybernetics. Atény: WSEAS Press, 2006. s. 451-455 s. ISBN 960-8457-55-6.
ŠIMONOVÁ, S. - PANUŠ, J. MANAGEMENT?S NEW ROLE IN DESIGNING THE INFORMATION SYSTEM OF THE COMPANY. In 6th International Symposium ? SIMPEC 2006. Brasov: Infomarket Publishing House, 2006. s. 301-306 s. ISBN 973-8204-83-6.
ŠIMONOVÁ, S. - PANUŠ, J. Using Hill-climber algorithm for interpretation of Regional Data WSEAS Transactions on Information Science and Applications, 2005, vol. 1, no. 2, s. 278. ISSN: 1790-0832.
PANUŠ, J. - ŠIMONOVÁ, S. Simulated Annealing Method for Regional Analysis. In WSEAS Applied Informatics and Communications. Atény: WSEAS Press, 2005. s. 347 s. ISBN 960-8457-35-1.
PANUŠ, J. Self-Organizing Map as an Optimization Method. In Aktuální otázky rozvoje regionů. Pardubice: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, 2005. s. 228-231 s. ISBN 80-7194-777-6.
PANUŠ, J. - ŠIMONOVÁ, S. Pre-Computiation of Regional Data for Optimization Analysis. In IEEE Catalog Number 05EX1255C. Beograd, Serbia and Montenegro: School of Electrical Engineering, Beograd, 2005. s. 4 s. ISBN 1-4244-0049-X.
PANUŠ, J. Some introducing definition for optimization Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, 2004, vol. 9, no. 1, s. 135-138. ISSN: 1211-555X.
PANUŠ, J. Efektivnost zvyšování úrovně kvality dopravních služeb na rozvoj regionu. In Public Administration 2004. Pardubice: Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní, 2004. s. 260-263 s. ISBN 80-7194-468-8.
PANUŠ, J. Organizace a financování dopravní obslužnosti. In Aktuální otázky rozvoje regionů IV. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta, 2004. s. 5 s. ISBN 80-213-1246-7.
PROJECT PROGRAMME FUNDED BY: START END
Activating Participants Through Social Networks and Gamification in Undertourism Areas 01.10.21 30.09.23
Using of big data sets for management of selected risks in public and financial sector Student Grant Competition 01.01.18 31.12.18
Transparency and competitiveness of municipalities and regions within the development of the concept of smart cities and regions Student Grant Competition 01.01.18 31.12.18
The process of digital transformation of economies at subnational level Student Grant Competition 01.01.18 31.12.18
Administration and management of the environment of the industrial revolution 4.0 Student Grant Competition 01.01.17 31.12.17
Economic and social development in private and public sector Student Grant Competition 01.01.16 31.12.16
Innovation of courses focused on algorithm development, programming and management of software development for the study program of System Engineering and Informatics Internal development competition 01.01.16 31.12.16
Economic and social development in private and public sector Student Grant Competition 01.01.15 31.12.15
Scientific - research activities in systems engineering and information science Student Grant Competition 01.01.14 31.12.14
Využití GRID technologie pro modelování a optimalizaci procesů ve veřejné správě Post-graduate (doctorate) grants 01.01.10 31.12.12
Internal grants - Faculty of Economics and Administration 28.04.06 31.12.06
Priority No. 1 01.03.06 31.12.06
Internal grants - Faculty of Economics and Administration 01.01.06 30.11.06

Research Focus

Education and Academic Qualifications

Title Year Specialization School Thesis
Ph.D. 2008 System engineering and informatics University of Pardubice Evolutionary algorithms in Optimization Problems of Public Administration

List of Employments

Period Work type Employer
2004 - 2011 lecturer University of Pardubice

Membership in Scientific Societies, International Organizations and Professional Associations

Period name
2008 - 2011 Akademický senát FES
2012 - 2014 Akademický senát UPa