Druhé kolo přijímacího řízení do bakalářských studijních programů na Fakultě elektrotechniky a informatiky

19. 8. 2014

UNIVERZITA PARDUBICE

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Dodatek č. 1 ke směrnici č. 5/2013

Věc:

Dodatečné přijímací řízení do 1. ročníku bakalářských studijních programů Elektrotechnika a informatika a Informační technologie pro akademický rok 2014/2015

Působnost pro:

Uchazeče o studium

Účinnost:

Dnem vydání

Platnost do:

30. září 2014

Vypracoval a předkládá:

doc. Ing. František Dušek, CSc., proděkan pro vzdělávací činnost

Schválil:

prof. Ing. Simeon Karamazov, Dr., děkan

 

Děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice v souladu s § 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů oznamuje pro akademický rok 2013/2014 konání dodatečného přijímacího řízení do 1. ročníku prezenčních bakalářských studijních programů

B2612 Elektrotechnika a informatika,

                        studijní obor Komunikační a mikroprocesorová technika,

                        studijní obor Řízení procesů.

B2646 Informační technologie,

                        studijní obor Informační technologie.

 

Pro přijímací řízení zůstává v platnosti směrnice FEI č. 5/2013 Pravidla pro přijímací řízení do 1. ročníku bakalářských a navazujících magisterských studijních programů Informační technologie a Elektrotechnika a informatika pro akademický rok 2014/2015

(viz: http://www.upce.cz/fei/deska/prijimaci-rizeni.html)

 

Bez přijímací zkoušky bude přijato pro studijní obor

Informační technologie nejvíce                       &...

R. Kalhousová
Studijní oddělení FEI