Další moderní zázemí pro studenty

9. 6. 2022

Otevřeli jsme slavnostně Titan

Zázemí pro studentské spolky, pro studenty se specifickými potřebami, poradenské služby i kariérní centrum. Nově najdou vysokoškoláci Univerzity Pardubice tyto služby a prostory v rekonstruované budově v kampusu.

Objekt, kterému se dlouhodobě říká Titan, ve čtvrtek slavnostně otevřel rektor univerzity prof. Libor Čapek a předseda správní rady univerzity MUDr. Tomáš Gottvald, předseda představenstva a generální ředitel a.s. Nemocnice Pardubického kraje. Mezi hosty nechyběli další členové správní rady Univerzity Pardubice, prorektoři, děkani a zástupci sedmi fakult vysoké školy, architekti a zaměstnanci, kteří se na rekonstrukci a provozu budovy podílí.

Bezbariérová budova, kde sídlí univerzitní Oddělení pro vzdělávání, Kariérní centrum a poradny ALMA a APUPA, bude sloužit především studentům. Uvnitř najdou speciální odpočinkovou místnost s polohovacím lehátkem, konzultační místnost ale i dvě společenské místnosti, které lze posunem posuvné stěny spojit do jedné velké. Budova nabízí také vnitřní atria nebo venkovní zázemí v zeleni s lavičkami a stoly. Do podzimu ji doplní první univerzitní venkovní učebna.